• South Bay Coalition
  to End Human Trafficking


  Spreading the seeds of hope

Buôn người là một thực tế trong cộng đồng của chúng tôi. Những người dễ bị tổn thương  từ cộng đồng Việt Nam đang bị ép buộc sống cuộc đời đầy bạo lực, bị ăn cắp tiền lương,  bị lạm dụng tình dục và bị bóc lột. Một số nạn nhân này là thanh thiếu niên đi học với  con cái của bạn hoặc thanh thiếu niên trong cộng đồng của bạn. Người lớn mà bạn tiếp  xúc thường xuyên có thể che giấu nỗi đau và chấn thương của họ, nhưng có những dấu  hiệu bạn có thể tìm hiểu để nhận dạng có thể đó là buôn người. Những người sống sót  này là một phần của cộng đồng của bạn và bạn có năng lực làm điều gì đó về nó. Sự im  lặng của bạn làm tăng thêm sự xấu hổ mà nạn nhân có thể cảm thấy. Không ai xứng đáng  là đối tượng bị bóc lột vì lợi nhuận của người khác.

Các cơ quan tham gia chiến dịch

Được khởi xướng và tài trợ bởi Sở Cảnh sát San Jose, chiến dịch này là một quá trình  hợp tác dài tám tháng giữa các tổ chức trong cộng đồng và một nhóm sáng tạo bao gồm  Suzanne Boutilier và Traci Shiro. Các nhóm thăm dò ý kiến đã được tổ chức để ghi nhận  ý kiến đóng góp từ các cộng đồng người dân Á Châu và dân đảo châu Á Thái Bình  Dương, để đảm bảo thông điệp này dến với cộng đồng của chúng ta! Buôn người xảy ra  trong cộng đồng của chúng ta và bạn có khả năng làm điều gì đó về nó.

Thực tế buôn người ở South Bay

Liên minh chấm dứt nạn buôn người ở vùng Nam vịnh (SBCEHT) là nỗ lực địa phương ứng phó với nạn buôn người ở các Hạt Santa Clara và San  Benito ở California. Sử dụng phương pháp tiếp cận nhạy cãm với chấn thương của nạn nhân và tập trung vào nạn nhân, chúng tôi đang tăng cường năng lực địa phương để ứng phó và nhận dạng những nạn nhân của buôn người. Nhiệm vụ của chúng tôi là đảm bảo bảo vệ nạn nhân, truy tố người phạm tội và phòng chống buôn người và nô lệ thông qua quan hệ đối tác phối hợp hiệu quả. Tầm nhìn của chúng tôi là một thế giới không  có chế độ nô lệ. Mục tiêu của chúng tôi là: (1) cung cấp dịch vụ toàn diện  cho các nạn nhân của nạn buôn người; (2) nâng cao nhận thức về nạn buôn  người thông qua giáo dục và tiếp cận cộng đồng; và (3) cung cấp đào tạo  chuyên nghiệp cho các nhà cung cấp dịch vụ.

Chúng tôi tạo điều kiện cho các khóa huấn luyện, làm báo cáo và điều  phối sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật, các nhà cung cấp dịch  vụ cho nạn nhân và các cơ quan quan trọng khác để nhận dạng và phục vụ nạn nhân và truy tố thành công những kẻ buôn người. Liên hệ với chúng  tôi để biết thêm thông tin.

Đối với những người sống sót

Hầu hết các tổ chức sau đây đều cung cấp các dịch vụ pháp lý miễn phí  hoặc chi phí thấp và luôn sẵn sàng cho những người sống sót bất kể tình  trạng nhập cư.

Luật gia đình: Bay Area Legal Aid, Step Forward Foundation, Law Office of Nicole Ford, and Legal Advocates for Children and Youth

Biện hộ hình sự: Santa Clara County Office of the Public Defender 

Huỷ bỏ Án tích và Huỷ bỏ Án quyết: San Jose State University Record Clearance Project, Justice At Last, Inc., and Bay Area Legal Aid

Quyền của nạn nhân của tội phạm: Justice At Last, Inc. and Legal Advocates for Children and Youth

Đại diện Pháp lý cho trẻ vị thành niên: Legal Advocates for Children and Youth and Bay Area Legal Aid

Luật di trú: Katharine & George Alexander Community Law Center Santa Clara University School of Law, Step Forward Foundation, Tahirih Justice Center, Justice At Last, Inc. , Legal Advocates for Children and Youth, and Bay Area Legal Aid

Quyền làm việc và Sách nhiễu: Katharine & George Alexander Community Law Center Santa Clara University School of Law 

Gia cư & Phúc lợi công cộng: Bay Area Legal Aid

 
 • Bạn hoặc người thân đang gặp nguy hiểm?

  Gọi hoặc nhắn tin 911 nếu quý vị đang gặp nguy hiểm hoặc trường hợp khẩn cấp  ngay lập tức. Nếu đây không phải là trường hợp khẩn cấp, hãy gọi Đường dây Nóng Quốc gia  về buôn người 888 373-7888 hoặc bạn có thể nhắn tin BeFree 233733.

 • Bạn hoặc người thân có phải là người sống sót sau vụ tấn công tình dục không?

  Liên hệ với cơ quan YWCA thuộc Golden Gate Silicon Valley hoặc Community  Solutions, cả hai cơ quan được chứng nhận tấn công tình dục. Họ có thể kết nối  bạn với một người trợ giúp bảo mật.
  Gọi cho cơ quan Thực thi Pháp luật địa phương của bạn và nói chuyện với Đơn vị Nạn nhân Đặc biệt của họ.

  Ở San Jose, hãy gọi San Jose Police Department 408-277-8900.

 • Bạn có lo ngại rằng bạn không được trả lương đúng cách tại nơi làm việc?

  Gọi Đường dây Tư vấn của Văn phòng Thực thi Tiêu chuẩn Lao động Hạt Santa  Clara (OLSE) (866) -870-7725 (miễn phí). Có sẵn bằng tiếng Anh , tiếng Tây Ban  Nha, tiếng Việt, tiếng Tagalog, tiếng Visayan, tiếng Quan Thoại, tiếng Hindi và  tiếng Punjabi.

 • Bạn có tin rằng bạn hoặc người thân là nạn nhân của nạn buôn người không?
  1. Thận trọng !! Đừng đặt mình hoặc một người sống sót tiềm năng của nạn buôn  người có nguy cơ bị tổn hại bằng cách đặt câu hỏi nhạy cảm khi có người khác có  thể lắng nghe.
  2. Gọi Đường dây Nóng Quốc gia về buôn người 888 373-7888 hoặc bạn có thể nhắn tin BeFree 233733.
  3. Gọi đường dây nóng của Giải pháp Cộng đồng (877) 363-7238 để nói chuyện với  một người trợ giúp bảo mật. Hoặc trò chuyện trực tuyến với một người tại  SafetChat Thung lũng Silicon.
  4. Gọi cho cơ quan Thực thi Pháp luật địa phương của bạn và nói chuyện với Đơn  vị Nạn nhân Đặc biệt của họ. Tại San Jose, hãy gọi cho Lực lượng Đặc nhiệm  buôn người của Sở Cảnh sát San Jose 408-277-8900, hoặc bạn có thể báo cáo trực tuyến.
 • Bạn đã thấy tài liệu trực tuyến về bóc lột liên quan đến trẻ em chưa?

  Bạn có thể báo cáo cho Silicon Valley Internet Crimes Against Children hoặc  National Center for Missing and Exploited Children

 • Bạn có muốn tìm hiểu những gì bạn có thể làm để chống lại nạn buôn người?

  Kiểm tra các cách bạn có thể giúp đỡ!